Obligātās veselības pārbaudes

Obligātās veselības pārbaudes

Obligātās veselības pārbaudes

Regulāri nodarbinātiem jāpārbauda sava veselība, lai varētu droši strādāt. Viena no nepieciešamajām veselības pārbaudēm ir noteikta Ministru kabineta (MK) 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude", un tā attiecas uz tām veselības pārbaudēm, kas saistītas ar nodarbinātā veselības aizsardzību.

Atcerieties!

Obligāto veselības pārbaužu mērķis nav kādam atļaut vai neatļaut strādāt! Mērķis ir pēc iespējas agrāk atklāt nodarbināto veselības traucējumus, ko rada darba vides ietekme, tos savlaicīgi ārstēt un atgriezt nodarbinātos darbā!

Izdevumus, kas saistīti ar periodisko veselības pārbaudi, sedz darba devējs. Par pirmreizējo veselības pārbaudi maksā pats nodarbinātais, ja vien viņš ar darba devēju nevienojas citādāk.

Kas ir nepieciešams, lai to izdarītu?

  • Obligātās veselības pārbaudes karte 2 eks. ar darba devēja aizpildītu I sadaļu "Norīkojums uz obligāto veselības pārbaudi" (MK not. Nr. 219. 3. pielikums);
  • Aizpildīta aptaujas lapa par veselības stāvokli (MK not. Nr. 219. 4. pielikums);
  • Asins ainas analīze ar leikocītu formulu;
  • Personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju.

Obligātās veselības pārbaudes mērķis ir savlaicīgs iespējamo arodslimību diagnosticēšana, saglabāt un pagarināt profesionālo darba spēju uzņēmumā strādājošajiem.

SIA "Med Prof" piedāvā ideālo risinājumu uzņēmumiem

LR likumdošana nosaka obligātas veselības pārbaudes nepieciešamību un periodiskumu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.04.2009. noteikumiem Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude".

Galvenie ieguvumi, uzticot obligātās veselības pārbaudes veikšanu SIA "Med Prof", ir:

Uzņēmumam Darbiniekam
on-line pieteikums individuālas ārstu konsultācijas
nepārtraukts darba process pārliecība par savu veselību
likuma prasību ievērošana apmaksātas profilaktiskās pārbaudes atbilstoši darba vides risku novērtējumam
ievērojama tieša un atvasināta līdzekļu ekonomija laika un naudas ietaupījums

Mūsu tālrunis:

+371 28329238

+371 20398535

Mūsu e-pasts:

[email protected]